Personlig Träning

Maxa din potential - med skräddarsydd träning

Vad är personlig träning?

Det grundläggande för personlig träning är att den är individuellt utformad utifrån varje individs unika behov och förutsättningar. Oavsett om du är motionär, nybörjare eller en elitinriktad idrottsutövare, så anpassas träningen för att passa just dina mål och önskemål. 

En personlig tränare har inte bara expertisen att skapa effektiva träningsprogram, utan också förmågan att se och förstå hur din kropp reagerar på olika träningsformer. Detta leder till en säkrare och mer effektiv träning, samtidigt som risken för skador minimeras. Din personliga tränare fungerar även som en coach som stöttar, hjälper och motiverar dig. Genom att ha någon som kontinuerligt följer din utveckling och utmanar dig att prestera ditt bästa, blir det lättare att upprätthålla motivationen och orka kämpa vidare. Personlig träning handlar inte bara om fysisk styrka, utan också om att förbättra ditt mentala välbefinnande och självkänsla.

Emma Johansson, PT

Emma är vår personliga tränare här på Kupolen. Hon har en gedigen utbildning och certifiering via Munka Folkhögskola som personlig tränare, kostrådgivare och massör

Emmas engagemang för träning och hälsa sträcker sig långt bortom hennes akademiska prestationer. Hon har en framstående bakgrund som elitidrottare inom brottning, vilket inte bara gett henne en djup förståelse för fysisk träning, men också en unik insikt i de mentala aspekterna av sport och välbefinnande. Utöver brottningen, har Emma en passion för all form av rörelse och fysisk aktivitet, något som speglas i hennes mångsidiga träningsmetoder och tillvägagångssätt.

Vill du komma i kontakt med Emma?

Du kan alltid kontakta Emma om du har några frågor eller funderingar gällande PT. Du är också välkommen att boka in ett inledande möte med Emma för att diskutera dina mål och visioner med din träning.

Varför anlita en personlig tränare?

En av de främsta anledningarna till att folk väljer personlig träning är att de inte uppnår önskade resultat på egen hand. Vare sig det gäller viktminskning, muskeluppbyggnad, förbättrad kondition eller att etablera hälsosamma träningsrutiner, är en personlig tränare där för att vägleda och stödja dig genom varje steg på din resa.

En personlig tränare erbjuder dig kunskap och erfarenhet som hjälper dig att förstå och övervinna de hinder som kan dyka upp längs vägen. Denna individuella uppmärksamhet säkerställer att du tränar på ett sätt som är effektivt, säkert och anpassat till din nuvarande konditionsnivå och hälsostatus. Kort sagt, personlig träning är en investering i dig själv, din hälsa och ditt välbefinnande.

Prislista