Integritetspolicy

Välkommen till Kupolen Friskvårdscenter! Din integritet är viktig för oss och i denna policy beskriver vi hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

1. Godkännande av Cookies
Genom att använda vår webbplats, www.kupolen.se, godkänner du att vi använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet för att förbättra din användarupplevelse. Du kan när som helst ändra dina cookie-inställningar i din webbläsare.

2. Hantering av Personuppgifter
Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR) i all hantering av personuppgifter. Vi samlar in information som är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster, inklusive men inte begränsat till ditt namn, kontaktinformation och betalningsuppgifter.

3. Delning med Tredjeparter
För att kunna erbjuda våra tjänster behöver vi ibland dela dina personuppgifter med pålitliga tredjepartsföretag. Dessa kan inkludera leverantörer av betalningslösningar och bokningssystem. Vi delar endast information som är nödvändig för att utföra tjänsten och ser till att dessa tredjeparter också följer GDPR.

4. Säkerhet
Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse.

5. Kommunikation
Vi kan ibland skicka ut information och erbjudanden som är relevanta för vår verksamhet. Du har möjlighet att när som helst välja bort denna typ av kommunikation.

6. Begränsningar i Radering av Personuppgifter
I vissa fall kan vi inte radera dina personuppgifter på grund av andra lagar och regler. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, patienters journalföring och bokföring av betalningsunderlag. Vi följer alla lagliga krav gällande bevarande av sådan information.

7. Dina Rättigheter
Som användare har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, begära rättelse av felaktiga uppgifter, begära att vi raderar dina uppgifter, eller invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Notera att vissa begäranden om radering kan vara begränsade enligt ovan.

8. Kontaktinformation
Om du har frågor eller funderingar angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@kupolen.se eller 0435 108 90.

Denna policy är uppdaterad senast 2024-01-07. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy och sådana ändringar kommer att kommuniceras på vår webbplats.