Träningskort

Kul att du vill lösa träningskort hos oss på Kupolen!

Du behöver läsa igenom all information i dessa avsnitt för att gå vidare.

Godkänd avtalsregler

Medlem på Kupolen har läst och förstått innehållet i gällande avtal och förbinder sig därmed att följa dessa. Om medlem på Kupolen bryter mot avtalsreglerna kan denna komma att bli avstängd från tjänsten. 

Avtalsregler

Integritetspolicy

Avtals sammanfattning

  • Kunden förbinder sig att betala erlagd tjänst enligt gällande avtal. 
  • Kunden ansvarar för att Kupolen har rätt kontaktuppgifter till Kunden. 
  • Kunden förbinder sig att följa dem allmänna trivselreglerna för anläggningen. 
  • Kupolens lokaler är kameraövervakade för alla våra medtränares trygghet. 
  • Kupolen hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR.

Fyll i dina uppgifter